RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej. Zachowuję sobie prawo do wglądu i treści poprawiania swoich danych osobowych.
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 oraz ar.14 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej ul. Kasztanowa 5, 32-607 Polanka Wielka

2.Dane kontaktowe:
do GOPS e-mail:gops@polanka-wielka.pl
•do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod.gops@polanka-wielka.pl lub pocztą tradycyjną na wskazany w pkt 1 adres z dopiskiem “DANE OSOBOWE”.

3.Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Administratora ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa
4.Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit.c,e i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
5.Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
-ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
-ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
-ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
-ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
-ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
-ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci;
-Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;
-ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem;
-ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3;
-ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
-ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;
-ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
-ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
-ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. z o karcie dużej rodziny.
-ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

6.Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem obowiązującym w ośrodku jest obligatoryjne i niezbędne w celu realizacji zadań, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
7.Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
9.Posiada Pani/Pan również prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, o ile zgoda została udzielona.

10.Posiada Pani/Pan prawo do uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:
•występowania Pani/Pana danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
•celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
•stanu od kiedy przetwarza się Pani/Pana dane w zbiorze;
•ewentualnym źródle pozyskania danych;
•udostępniania Pani/Pana danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
•planowanego okresu przechowywania danych.
11.Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej. Zachowuję sobie prawo do wglądu i treści poprawiania swoich danych osobowych.

Kalendarz
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Imieniny
Licznik odwiedzin

Dziś: 1
W tym tygodniu: 153
W tym miesiącu: 885
Łącznie: 7388

keyboard_arrow_up
Skip to content