Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wynosi 1000 zł.
W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski  można składać:

– osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej, ul. Kasztanowa 5 w godzinach pracy GOPS:
w poniedziałki, wtorki, czwartki od 7:00 do 15:00,
w środy od 7:00 do 16:00 ,
w piątki od 7:00 do 14:00

za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kasztanowa 5,  32-607 Polanka Wielka

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej , tj.:
ePUAP: gopspolanka

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Więcej informacji pod linkiem: Dodatek elektryczny – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wzór wniosku do pobrania:

Poprzedni wpis
Wniosek o wydanie zaświadczenia na preferencyjny zakup węgla
Następny wpis
Wnioski na zakup węgla w 2023 roku
Kalendarz
lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Imieniny
Licznik odwiedzin

Dziś: 13
W tym tygodniu: 210
W tym miesiącu: 1682
Łącznie: 7248

keyboard_arrow_up
Skip to content