Placówka Wsparcia Dziennego “SŁONECZKO”

Gmina Polanka Wielka/Ośrodek Pomocy Społecznej

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Gminie Polanka Wielka”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług w zakresie wspierania rodziny dzięki utworzeniu placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Polanka Wielka oraz objęciu wsparciem 80 dzieci wraz z 15 osobami z ich rodzin w terminie do 30-06-2023 r.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

-dla dziecka:

-Dla rodziców:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie