Świadczenia wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze w ramach programu “Rodzina 500+” przysługuje na wszystkie dzieci do dnia 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Świadczenie przysługujące za niepełny miesiąc zostaje wypłacone proporcjonalnie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku rodziców, którym urodziło się dziecko, rodzice mają trzy miesiące od jego urodzenia na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Wtedy świadczenie wychowawcze otrzymają od dnia narodzin dziecka. W tym przypadku należy złożyć dwa wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego: jeden na aktualnie trwający okres świadczeniowy 2021/2022 tj. 01-06-2021 r. do 31-05-2022 r. oraz na ten który zakończył się 31 maja 2021 r. 2019/2021 gdy dziecko urodziło się w czasie jego trwania.

Wniosek za ten okres składa się w wersji papierowej w tut. GOPS.

Dokumenty do pobrania:

Rozstrzygnięcie o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500+ wydaje organ prowadzący w tych sprawach postępowania, właściwy według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Jest to najczęściej urząd miasta/gminy lub ośrodek pomocy społecznej.

Ww. organ sprawdza prawidłowość wypełnienia wniosku (również tego przekazanego drogą elektroniczną) oraz dokonuje oceny czy spełnione są warunki przyznania prawa do wnioskowanego świadczenia.

Uwaga: Przyznanie świadczenia wychowawczego na podstawie złożonego wniosku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Na adres e-mail podany we wniosku, wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie będzie mialo żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

Jak złożyć wniosek o “Rodzina 500 plus” on-line

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o Rodzina 500 plus on-line przez bankowość elektroniczną

Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, BNP Paribas Bank Polska SA (także dla klientów byłego Raiffeisen w systemie moj.bnpparibas.pl), Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING BankŚląski SA, mBank SA, Nest Bank SA, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), Santander Bank Polska SA, SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, KASA Stefczyka, SKOK Śląsk.

 Wejdź na stronę banku i dowiedz się, jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze za pomocą bankowości elektronicznej.