Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych

Komu przysługuje „refundacja podatku VAT”?

Gospodarstwu domowemu, które spełnia poniższe warunki:

 • głównym źródłem ogrzewania twojego gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł:
  • kocioł gazowy,
  • bojler gazowy,
  • podgrzewacz gazowy przepływowy,
  • kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi,
 • główne źródło ogrzewania zgłoszono do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (wpisane do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy),
 • tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe i twój przeciętny miesięczny dochód nie jest wyższy niż 2100 zł lub
 • wchodzisz w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Warunek konieczny! Kocioł gazowy musi być wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT  nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie do gotowania  i  podgrzewania wody.

Dochód zostanie wyliczony na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wnioski o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego można składać, jeśli paliwo to dostarczono w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • fakturę VAT za dostarczone paliwo i dowód jej opłacenia.

W 2023 r. możesz złożyć więcej niż jeden wniosek. Do wniosku możesz załączyć więcej niż jedną fakturę VAT i dowód jej opłacenia. Od 1 marca 2024 r. wniosek może obejmować tylko fakturę VAT, którą otrzymasz do 30 dni przed datą złożenia wniosku.

Wnioski  można składać:

– osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej, ul. Kasztanowa 5 w godzinach pracy GOPS:
w poniedziałki, wtorki, czwartki od 7:00 do 15:00, 
w środy od 7:00 do 16:00 ,
w piątki od 7:00 do 14:00

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej , tj.:
ePUAP: gopspolanka

Link do wniosku poniżej: