Zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny Wnioski papierowe na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane już od 1 sierpnia 2022 r.

W okresie świadczeniowym 2022/2023  tj. od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2021 z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Złotówka za złotówkę –Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki zasadzie  “Złotówka za złotówkę”, świadczenia są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), świadczenia są stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie jest pomniejszana o 1 zł.

wzory wniosków dostępne na stronie Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin do stosowania na bieżący okres Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)