Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2022 – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Główny cel programu
Program ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania osób starszych w ich miejscu zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi .
Dla kogo?
Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Okres realizacji i budżet programu
Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.
Działania programu
Moduł II – poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji: 
⦁    przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
⦁    detektor upadku,
⦁    czujnik zdjęcia opaski,
⦁    lokalizator GPS,
⦁    funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
⦁    funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.
Infolinia dla seniorów
Dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 22 505 11 11, osoby starsze mogą zgłosić potrzebę wsparcia w czynnościach dnia codziennego, które ze względu  na stan zdrowia wymagają  wsparcia.
Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora przekazywane są do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka kontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.
Osoby starsze mogą również zgłaszać potrzebę wsparcia, dzwoniąc bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej w Polance Wielkiej pod nr telefonu (33) 8488019.

 

Informacja o Programie “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Gmina Polanka Wielka/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Program realizowany jest w W Gminie Polanka Wielka w ramach Modułu II

Moduł II, mający na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” przez wykorzystanie tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy.

Program finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 17.290,00 zł, w tym:

Całkowita wartość zadania w 2022 r.: 17.290,00 zł