Od 01-06-2022 r. wypłaty 500+ realizuje ZUS na podstawie wniosków złożonych na okres 2022/2023.

500 + na dziecko. Kiedy ZUS wypłaca pieniądze?

Do końca maja 2022 wypłatą 500 + zajmowały się samorządy. Od 1 czerwca br. ten obowiązek spoczywa na ZUS. A to oznacza nowe terminy płatności. Jest ich aż 10:

2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22 dzień każdego miesiąca. Który to będzie dzień, można sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) w zakładce „Wypłaty i zwroty”, ale dopiero jak przyjdzie pierwszy przelew.

Jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy2022/2023 został rozpatrzony do końca maja br., termin pierwszej wypłaty w czerwcu będzie terminem, w którym świadczenie będzie wypłacane również w kolejnych miesiącach. Natomiast w sytuacji, gdy wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie rozpatrzony po maju br., wówczas pierwsza płatność świadczenia zostanie zrealizowana w najbliższym technicznie możliwym terminie dziennym, a kolejne płatności świadczenia zostaną zrealizowane w ustalonym stałym terminie płatności.

500 plus na dziecko. Kiedy pieniądze przepadną?

Wypłaty 500 plus w nowych terminach w czerwcu br. mogą się spodziewać rodzice, którzy prawidłowo wypełnione wnioski złożyli do 30 kwietnia 2022 roku.

Jeśli zawnioskowali o 500 plus w maju, to pieniądze wpłyną na ich konta do 31 lipca, a jeśli w czerwcu, to przelew przyjdzie do końca sierpnia br.

Natomiast w sytuacji, gdy rodzic złoży wniosek po terminie, czyli po 30 czerwca tego roku, świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za poprzednie miesiące. Zatem jeżeli wniosek złoży np. w lipcu, to straci świadczenie za czerwiec, ale pozostała kwota wpłynie najpóźniej do 30 września br. Natomiast złożenie wniosku w sierpniu 2022 roku oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia1, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do 31 października 2022 roku.

– Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem.

Wniosek o świadczenie 500 plus można złożyć wyłącznie elektronicznie przez:

  • PUE ZUS,
  • bankowość elektroniczną lub
  • portal Empatia.